Trener personalny, inaczej nazywany trenerem osobistym – osoba zajmująca się układaniem spersonalizowanego planu treningowego, składającego się z odpowiednio dobranego zestawu ćwiczeń oraz uczeniem ich prawidłowego wykonywania. Rolą trenera jest również motywacja klienta i monitorowanie jego wyników. Szereg badań naukowych wykazał, iż współpracując z trenerem personalnym można znacząco skrócić czas potrzebny do uzyskania pożądanego celu sylwetkowego

Zawód trenera personalnego

Zawód trenera personalnego nigdy nie został zdefiniowany i regulowany ustawowo, choć do 2010 roku był zaliczany do działalności rekreacyjnej, kwalifikowanej jako „instruktor rekreacji ruchowej”. Wraz z wejściem w życie ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) działalność związana z rekreacją, czyli np. prowadzenie treningów personalnych i grupowych w klubie fitness, przestała być regulowana. Od tego czasu wykonywanie zawodu trenera personalnego nie wymaga żadnych uprawnień państwowych, skończenia kursu bądź spełnienia dodatkowych kryteriów co z kolei przekłada się – niestety – na bardzo zróżnicowany poziom usług świadczonych przez trenerów personalnych, z których część nie posiada żadnego wykształcenia kierunkowego.

Gdzie znaleźć dobrego trenera personalnego?

Zwykle najwyższą jakość usług zapewniają trenerzy działający w butikowych studiach treningu personalnego. W takich miejscach właściciele stawiają najwyższe wymagania pod względem wykształcenia i przygotowania merytorycznego pracowników, ponieważ w warunkach treningu butikowego głównym źródłem pozyskiwania klientów są rekomendacje. Przykładem butikowych studiów treningu personalnego świadczących usługi na najwyższym poziomie mogą być miejsca takie jak Lift Strength & Conditioning z Katowic czy Gymakers z Krakowa.
W przypadku siłowni sieciowych, jakość zatrudnianych trenerów jest różna i w dużej mierze zależy od polityki sieci. Niektóre sieci fitness (jak Fabryka Formy czy Calypso) nie weryfikują szczegółowo kompetencji trenerów i nie ingerują w ich pracę. Na tym tle stosunkowo dobrze wypada sieć CityFit, która weryfikuje posiadane przez trenrów współpracujących kwalifikacje i wymaga posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC.